Postup při zablokování/odblokování ODISky (dříve e-karty)
 Uživatel může zablokovat ODISku na tomto Zákaznickém portálu ODISky nebo navštívit jedno z kontaktních míst (hlavní prodejna Poděbradova, Husovo náměstí, Hrabůvka – Venuše, Poruba vozovna). K zablokování ODISky v Zákaznickém portálu ODISky je nutné přihlášení uživatele. Zablokování ODISky není možné provést ve volně přístupné části Zákaznického portálu ODISky.
 
Zablokování ODISky v Zákaznickém portálu ODISky
Po přihlášení do portálu má uživatel k dispozici pouze funkci pro zablokování, a to v sekci „Vaše ODISky“, kde je seznam všech ODISek spravovaných uživatelem. Zablokovanou kartu zde již není možné odblokovat. Odblokování karty je možné pouze na specializovaném pracovišti.
 
Zablokování na kontaktním místě
V případě, že uživatel pro zablokování ODISky využije kontaktní místo, musí předložit  Potvrzení o vydání ODISky, které obdržel spolu s ODISkou, a doklad totožnosti (v případě ztráty potvrzení předloží uživatel kód pro komunikaci s přepážkou zaslaný na jeho e-mail v případě, že jej uvedl v žádosti o vydání ODISky).
 
Odblokování ODISky
Pro odblokování karty je určeno specializované pracoviště Hlavní prodejna jízdních dokladů na Poděbradově ulici v  Ostravě – Moravské Ostravě.