Ceník operací pro ODISku a bezkontaktní platební kartu (BPK)

Vydání ODISky

Vydání osobní ODISky do 3 pracovních dnů .................................................................  300 Kč

Anonymní - Profil Občanský přenosný ..........................................................................  130 Kč

Osobní - Profil Občanský nepřenosný ............................................................................  130 Kč

Osobní - Profil Děti od 6 let do dovršení 15 let věku .....................................................  130 Kč

Osobní - Profil Studenti od 15 let do dovršení 26 let věku .............................................  130 Kč

Osobní - Profil Důchodci do dovršení 70 let věku .........................................................  130 Kč

Osobní - Profil Invalidní důchodci pro invaliditu třetího stupně ....................................  130 Kč

Osobní - Profil Občané po dovršení 70 let věku .............................................................  130 Kč

Ověření nároku na slevu Profilu ………………………………………......................   20 Kč

Zablokování ODISky ......................................................................................................  50 Kč

Odblokování ODISky......................................................................................................  50 Kč

Zrušení ODISky na vlastní žádost, vyplacení zůstatku z ODISky ...........................  100 Kč

Vyplacení zůstatku z ODISky ......................................................................................  100 Kč

Doručení ODISky

Na kontaktní místo ......................................................................................................  bezplatně

Poštou - obyčejné psaní ....................................................................................................  23 Kč

Poštou – doporučené psaní.................................................................................................. 54 Kč

Oprávněná reklamace 

Vydání nové ODISky ..................................................................................................  bezplatně

Vyplacení zůstatku z reklamované ODISky ..................................................................  100 Kč

Převedení zůstatku na novou nebo náhradní ODISku ................................................  bezplatně

Neoprávněná reklamace

Vydání nové ODISky .................................................................................................  dle ceníku

Vyplacení zůstatku ..........................................................................................................  100 Kč

Převod na novou ODISku ............................................................................................  bezplatně

Kauce (vratná záloha) pro případ nevrácení náhradní ODISky .............................  130 Kč

Operace s BPK

Registrace BPK* ................................................................................................................  50 Kč

Odregistrace BPK* ............................................................................................................  50 Kč

Převod registračních údajů k jiné BPK* ............................................................................  50 Kč

Převod BPK k jinému účtu* ..............................................................................................  50 Kč

Zablokování BPK* ………………………………………………………………………. 50 Kč

Odblokování BPK* ………………………………………………………….................... 50 Kč

Nastavení BPK pro nákup ČJD* ……………………………………………………….... 50 Kč

Odregistrace nastavení BPK pro nákup ČJD*…………………………………………… 50 Kč

Ověření nároku na slevu Profilu (pro BPK)* ...............................................................  20 Kč

 

* tyto operace jsou zpoplatněny při jejich provedení na přepážkách prodejen jízdních dokladů Dopravního podniku Ostrava a.s.

Ceny jsou uvedeny včetně DPH s výjimkou vratné zálohy.