Ceník výdeje a operací ODISky

 
Vydání Anonymní ODISky  
Profil Občanský přenosný 130 Kč
   
Vydání Osobní ODISky  
Vydání e-karty do 3 pracovních dnů 300 Kč
Profil Občanský nepřenosný 130 Kč
Profil Děti a žáci od 6 let do dovršení 15 let věku 130 Kč
Profil Žáci a studenti od 15 let do dovršení 26 let věku 130 Kč
Profil Důchodci do dovršení 70 let věku 130 Kč
Profil Invalidní důchodci pro invaliditu třetího stupně 130 Kč
Profil Občané po dovršení 70 let věku 130 Kč

 

 
Ověření nároku na slevu (vyjma Profilu Žáci a studenti od 15 let do dovršení 26 let věku) bezplatně
Ověření nároku na slevu Profilu Žáci a studenti od 15 let do dovršení 26 let věku s účinností od 1.8.2015 20 Kč
   
Doručení ODISky  
Na kontaktní místo bezplatně
Poštou - obyčejné psaní 20 Kč
Poštou - doporučená zásilka 46 Kč
   
Zrušení ODISky na vlastní žádost, vyplacení zůstatku z karty 100 Kč
Vyplacení zůstatku z ODISky 100 Kč
Vydání nové ODISky po ztrátě, zrušení původní ODISky
viz ceník
   
Oprávněná reklamace  
Vydání nové ODISky bezplatně
Vyplacení zůstatku z reklamované ODISky 100 Kč
Převedení zůstatku na novou nebo náhradní ODISky bezplatně
   
Neoprávněná reklamace  
Vydání nové ODISky viz. ceník
Vyplacení zůstatku z reklamované ODISky 100 Kč
Převedení zůstatku na novou nebo náhradní ODISky bezplatně
   
Zablokování ODISky bezplatně 
   
Odblokování ODISky 30 Kč
   
Kauce (vratná záloha) pro případ nevrácení náhradní ODISky 130 Kč
   
 
Ceny jsou uvedeny včetně DPH s výjimkou vratné zálohy.
 
 

Ceník nabývá účinnosti od 1.1.2016